Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė

   "Butkiškės balso" korespondentai ir leidėjai2003 metų pavasarį Butkiškės bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis ir tuo metu Butkiškėje klebonavęs kunigas Gintas Rumševičius sumanė leisti ir nemokamai platinti kaimo laikraštuką. Pirmasis numeris pasirodė balandžio mėnesį. Laikraščiui tapus populiariam ir skaitomam, „Butkiškės balso“ leidyba įsibėgėjo. Iš Butkiškės išsikėlus kunigui Gintui, po kai kurių pertvarkymų ir permąstymų, laikraštis toliau yra reguliariai leidžiamas kiekvieną mėnesį 300 egzempliorių tiražu.

    Laikraštuke spausdinami straipsniai apie kaimo žmones, jų šventes, sukaktis bei darbus, vietinių ir iš čia kilusių literatų eilėraščiai, pakanka vietos papokštavimams, informacijai apie buvusius ar būsimus įvykius.

   Į laikraštį rašo Linas Bielskis, Juozas Mickevičius, Leonora Veličkienė, Albina Pranckevičienė, Antanina Bortnikaitė, poetė Zenė Sadauskaitė, Antanas Kišonas ir kiti butkiškiečiai arba su Butkiške susiję žmonės.

     Didelis, nesavanaudiškas Ramunės ir Stasio Pakarklių indėlis į laikraščio leidybą, jie yra vieninteliai laikraščio rėmėjai.

   Nežiūrint visų išbandymų „Butkiškės balsas“ gražėja savo forma, gerėja turiniu ir užtikrintai mėnuo po mėnesio eina link savo dešimtmečio.

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190