Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
1 1 1 1 1 (2 balsai (-ų))
1 1 1 1 1 (3 balsai (-ų))

Ateik, dar pabūkim. Ruduo palaukėj dega,

Šermukšniai prausiasi rytais ugnim.

Ir kas surinks jaunystės išbarstytą kelią

Kada šarma jau beldžiasi širdin.

 

Bet dar nenoriu dovanot tau ilgesį ir skausmą

Ir ašaras pageltusias klevų.

Aš noriu tau atnešti tyrą džiaugsmą

Ir saulės spindulius iš vasaros kaitrų.

 

Savo delnuos aš noriu tau atnešti žemės vėsą

Širdies virpėjimą, dainas žvaigždžių.

Aš noriu tau atnešti ilgesingą paukščio šauksmą

Iš tėviške alsuojančių plačių rudens laukų.

 

Bet dar pabūkim, pastovėkim, dar palaukim

Pavasariai žieduoti dar sugrįš.

Aplink kvatos mums žydinčios alyvos

Iš džiaugsmo vėl spurdės širdis.

1 1 1 1 1 (10 balsai (-ų))

Visiems gerai žinomas butkiškietis. Nors senolis jau atšventė 96 metų sukaktuves, bet jis labai guvus ir šviesaus proto. Ne veltui jam šiemet suteikta bendruomenės ,,Metų šviesuolio“ nominacija. Antanas kuria ir atmintinai deklamuoja eilėraščius.

 

 

 

1 1 1 1 1 (7 balsai (-ų))

Butkiške, mano brangioji,

Butkiške, mano žalia,

Kraštas darbščiųjų artojų,

Vingiai Dubysos šalia.

 

Užeikit, atvykit Siečiuosna

Mielai jus priglaus.

Dainas padainuosim,

Prie kumpio, alaus.

 

Upė ir nuostabios lankos

Dainos netyla širdy,

Džiaugsmas visus čia aplanko

Meilė užgimsta didi.

 

Užeikit, atvykit Siečiuosna

Mielai jus priglaus.

Dainas padainuosim,

Prie kumpio, alaus.

 

Butkiškė nuostabus kraštas

Protėvių kalbą girdi.

Mažvydas kūrė čia raštą,

Meilę nešiojo širdy.

 

Užeikit, atvykit Siečiuosna

Mielai jus priglaus.

Dainas padainuosim,

Prie kumpio, alaus.

1 1 1 1 1 (7 balsai (-ų))

Prie Dubysos sraunios mūsų kaimas

Nuo senovės lig pat šių dienų.

Moka rasti jis žmogišką laimę,

Moka džiaugtis jis posmais dainų.

 

Buvo vargo ir džiaugsmo čia buvo.

Keitės kartos, užaugo vaikai.

Bet širdies šiluma nepražuvo.

Visad mielas tu, kaime, likai.

 

O dabar vis gražėji ir augi,

Vis geriau ir gražiau gyveni.

Tėvų papročius sugebi saugot,

Į rytojų drąsiau vis eini.

 

Šito Butkiškės kaimo mes žmonės,

Bendros mintys suartina mus.

Iš gražiausių šalių be dvejonių

Mes sugrįžtam vis tiek į namus.

 

Šito Butkiškės kaimo mes žmonės,

Saviti ir bendri kaip šeima.

Jeigu tektų paklysti kelionėj,

Šaukia Butkiškė mus kaip mama.

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190