Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė

    Butkiškės kaimo bendruomenė savo veiklą įregistravo 2002 m. rugsėjo 12 d. ir buvo viena pirmųjų bendruomenių, įsikūrusių Raseinių rajone. Bendruomenė vienija 6 kaimuose (Survilų, Čiūžunų, Juteikių, Putrių, Paskystonio ir Butkiškės), 153 sodybose gyvenančius 500 gyventojų, iš kurių - 138 bendruomenės nariai. Butkiškės kaimų bendruomenė yra Raseinių rajono vietos veiklos grupės ir Raseinių kaimų bendruomenių sąjungos narė.

    2007 m. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Raseinių darbo birža, gražiai ir nuoširdžiai bendradarbiauja su kitomis rajono bei respublikos bendruomenėmis, rajono savivaldybe, seniūnija, biblioteka, klebonu. Bendruomenė organizuoja vietos gyventojų švietėjišką veiklą, domisi vietos istorija, plėtoja etninę kultūrą, organizuoja ekskursijas vaikams ir suaugusiems, talkas, įvairius renginius ir šventes, rengia projektus, dalyvauja konkursuose. Tinkamai ir deramai atstovauja bendruomenės interesams seniūnijoje, rajone, respublikiniuose kaimų bendruomenių sąskrydžiuose.

    Nuo bendruomenės įsikūrimo pradžios jai vadovauja pirmininkas Linas Bielskis ir 10 narių bendruomenės taryba, kurios sudėtis beveik nesikeitė: Linas Bielskis, Zita Pakarklienė, Birutė Garšvienė, Česlovas Radvilavičius, Antanina Bortnikaitė, Gintaras Atkačiūnas, Sigitas Jakšta, Arūnas Balčius, Albina Pranckevičienė ir jaunimo atstovė Marta Bielskytė.

   Jiems tenka pagrindinis bendruomenės veiklos organizavimo krūvis. Pirmininkas turi du pavaduotojus: Antanina Bortnikaitė plėtoja bendruomenės kultūrinę veiklą, Gintaras Atkačiūnas - atsakingas už sportinę bei ūkinę veiklą. Bendruomenės finansininkė yra Zita Pakarklienė. Kiekviena kaimo gatvelė turi savo seniūnus, kurie gyventojams perduoda bendruomenės tarybos sprendimus, renka nario mokestį, informuoja apie rengiamus renginius.

      Projektai

     Įsikūrus bendruomenei, kaimas tarsi atgijo, pasirodė, kad bendruomenės nariai turi gebėjimų imtis iniciatyvos ir vaidinti aktyvų vaidmenį, skatindami savo pačių gerovę. Bendruomenės taryba turi administracinės patirties rengiant ir įgyvendinant įvairiausius projektus, sugeba efektyviai įsisavinti skiriamas projektines lėšas.

     Butkiškės bendruomenė, tikriausiai vienintelė Lietuvoje, turi nuosavų kelių. Panaudojant SAPARD lėšas, buvo pagerinta kaimo kelių būklė. Šis įgyvendintas projektas 2004 m. buvo pripažintas geriausiu Kauno apskrityje.

     2007 m., uždarius Butkiškės pradinę mokyklą, ji panaudos sutartimi buvo perduota Butkiškės kaimo bendruomenei. Pastatas reikalavo didelio remonto, todėl jo rekonstrukcijai buvo paruoštas projektas „Butkiškės pastato - mokyklos patalpų rekonstrukcija bei materialinės bazės gerinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategiją.

    Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruotos bendruomenės namų patalpos, pastatyti vietiniai nuotekų valymo įrengimai, įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, sustiprinta materialinė bazė ir patalpos pritaikytos vietos gyventojų poreikiams.

       Pasiekimai.

   Butkiškės kaimo bendruomenė yra viena aktyviausių rajone. Ji apdovanota Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerijos, Kauno apskrities viršininko, Raseinių r. savivaldybės mero, Raseinių r. kaimų bendruomenės sąjungos, Raseinių r. vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Ariogalos seniūnijos, kitų bendruomenių padėkomis, nominacijomis, įsteigtais prizais. Apie mūsų bendruomenės veiklą ne vieną kartą rašė respublikinė ir rajoninė spauda, buvo parengtos bei transliuotos laidos Lietuvos radijuje, Raseinių ir TV3 televizijose.

   Bendruomenė turi savo vėliavą, himną, kiekvieną mėnesį, leidžia savo laikraštį „Butkiškės balsas“.

   Veikla

    Butkiškė turtinga ne tik gražiu kraštovaizdžiu, bet ir čia gyvenančių žmonių talentais, darbštumu, žmogiškosiomis vertybėmis ir resursais. Bendruomenės nariai aktyvūs, turi tvirtas ir gilias šaknis savame krašte, išsaugoję praeityje išlikusias tradicijas ir papročius, dirba prasmingus nūdienos darbus ir rūpinasi rytdiena.

    Tikra tiesa, kad kaimų negarsina jų pavadinimai, kaimus garsina juose gyvenantys žmonės. Butkiškės vardą garsina čia gyvenantys menininkai, poetai, saviveiklininkai: puikūs dainininkai, veikiantys dramos ir šokių būreliai, moterų klubas.

     Aktyvas.

    Antanina Bortnikaitė yra nepailstanti visų renginių organizatorė, dainininkė, aktorė. Jolanta Butkuvienė ne tik gražiai dainuoja, bet ir kuria eilėraščius, siuvinėja kryželiu labai nuostabius paveikslus. Albina Pranckevičienė visada pilna gražių idėjų, dainuoja ansamblyje, rašo straipsnius į laikraštuką. Birutė Bielskienė, Daiva ir Sigitas Jakštai, Ina Pakarklienė yra ne tik puikūs aktoriai, bet ir aktyviai dalyvauja visoje bendruomenės veikloje. Bendruomenės aktyvistai yra Albinas Gudžius, Ramūnas Noreika, Zita ir Mečas Pakarkliai, Loreta ir Gintaras Atkačiūnai, Rita Butkuvienė, Dalė ir Algirdas Gūdžiai, Lyda ir Rimas Jakštai, Aušra Kamiene, Angelė Mikuckienė, Salomėja ir Dainius Noreikai, Danguolė Noreikienė, Jadvyga Pakarklienė, Virginija Pakarklienė, Vilma Augustinavičienė ir kiti. Kaimo menininkas Arūnas Balčius yra toks žmogus, apie kurį sakoma: kur dėsi - ten tiks. Jis visų galų meistras, statybininkas, piešia gražius peizažus, kartu su žmona Aušra dainuoja ansamblyje, vaidina dramos ratelyje, gražiai tvarkoma jų sodyba. Jie augina keturis puikius vaikus. Tikriausiai viena didžiausių Lietuvos šeimynų taip pat gyvena Butkiškėje. Tai Ramutė ir Romualdas Reifonai, auginantys 16 vaikų.

     Sportuojame.

   Bendruomenė yra sporto klubo „Nemunas" narė. Aktyvūs Butkiškės sportininkai dalyvauja savo kaimo bei kitų bendruomenių organizuojamose sporto varžybose. Esame laimėję seniūnijos įsteigtą taurę sporto varžybose Paliepių kaime, parsivežėme daug prizų iš sporto varžybų Didžiulių bendruomenėje. Mėgstame žaisti krepšinį, futbolą, tinklinį, stalo tenisą. Be virvės traukimo ir rankos lenkimo nepraeina nei viena mūsų kaimo sporto šventė.

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190