Visos teisės saugomos © 2021 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Birželio 29 dieną vyko visuotinis ataskaitinis – rinkiminis Butkiškės kaimo bendruomenės narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 83 bendruomenės nariai (kartu su įgaliojimais. Keletui bendruomenės narių atstovavo šeimos nariai ar artimi draugai). Priėmėme ir dar vieną narį – Mykolą Aksomaitį. Dabar mūsų jau yra 138 nariai.

Birželio 29 dieną vyko visuotinis ataskaitinis – rinkiminis Butkiškės kaimo bendruomenės narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 83 bendruomenės nariai (kartu su įgaliojimais. Keletui bendruomenės narių atstovavo šeimos nariai ar artimi draugai). Priėmėme ir dar vieną narį – Mykolą Aksomaitį. Dabar mūsų jau yra 138 nariai.

Bendruomenės pirmininkas pateikė veiklos ir financinę ataskaitas. Buvo apžvelgti bendruomenės pasiekimai per visus 11 veiklos metų – įgyvendinti projektai, surengtos šventės, kelionės ir kitos veiklos. Daugiau dėmesio skirta paskutinių trejų metų veiklai, ypač paskutiniųjų metų. Kadangi mūsų bendruomenė įkurta liepos 1 dieną tai ir susirinkimai, ir nario mokestis renkamas apie liepos 1 dieną. Mūsų veikla nuo 2012 m. liepos 1dienos:

Liepos 1 dieną vyko visuotinis susirinkimas (pasididinome nario mokestį, nustatėme bendruomenės namų nuomos įkainius, išrinkome Vladą Bertulį bendruomenės garbės piliečiu, nutarėme jaunimui nupirkti bokso kriaušę ir t.t).

Po to keliavome po Suvalkiją, surengėme jaunimo sporto šventę, vasaros pabaigoje vyko graži šventė ,,Butkiškės kaimo bendruomenei 10 metų”. Buvo

įgyvendintas atliekų surinkimo projektas – UAB ,,Žalvaris” pervedė 1000 lt. II vieta apskrityje. Organizuotas renginys ,,Šypsena sutemose”. Baigtas įgyvendinti valstybės paramos projektas – sūpuoklės, vaikų žaidimų aikštelė, suoleliai, trinkelės, įgarsinimo aparatūra, filmavimo kamera. Vyko kalėdinės eglutės įžiebimo šventė – vaidinimas apie vilką ir ožiukus. 2013 metais organizuoti renginiai: butkiškiečių vakaronė, Vasario 16 minėjimas, knygutės ,,Anapilin išėjusiųjų atminimui” pristatymas, Motinos dienos minėjimas, aplinkos tvarkymo talka, ekskursija po Raseinių rajoną. Toliau vyksta darbai:

įgyvendinamas saugaus eismo projektas, laimėtas socmin projektas.

Kalbėta apie pinigines bendruomenės lėšas. Per metus gauta pajamų

8139 Lt (2012 m. surinkta nario mokesčio 3204 Lt , 2 proc. - 2635 Lt, gauta iš savivaldybės 900 Lt, iš „Žalvario“ gauta 1000 Lt, EKO Agrar šventei pervedė 300 Lt, G. Mikolaitis bokso kriaušei pirkti pervedė 100 Lt. Išleidome 6500 Lt (pastatų draudimas 600 Lt, elektra 400 Lt, TEO 412 Lt, priedas prie žoliapjovės 300 Lt, kuras 200 Lt, Kalėdų sveikinimai 400 Lt, Motinos dienos minėjimas 300 Lt, parėmėme saviveiklininkus 200 Lt ir bibliotekos renginį 100 Lt, bendruomenės namų atidarymui išleista 1746 Lt (pagr. maitinimui 1200 Lt „L“ klubui), pirkome jaunimui bokso kriaušę ir pirštinės 398 Lt, registrų centre registravome tarybą 226 Lt, kaimo šventei 200 Lt, gėlės laidotuvėms 140 Lt, 150 Lt išleidome lapkričio 10 d. po visuotinio susirinkimo, dalyvavome kitų bendruomenių šventėse 360 Lt (12 bendruomenių po 30 Lt), dujos į mokyklą (balioną ir reduktorių skolinomės) 65 Lt, dar pirkome valymo priemonių, tualetinio popieriaus, stalo kojų ir kt. smulkmenų.

Šiuo metu kasoje turim 470 Lt., banke 5008 Lt., čia be šiemetinio nario mokesčio.

Dar reikės pirkti: benzino žoliapjovėms, gesintuvus bendruomenės namams, sveikinti kitas bendruomenes, prisidėti prie projektų 10 proc.

Labai gerai bendruomenės namų aplinką tvarko Vaida Alijauskienė, Stasys Taujanskas.  Be jokio užmokesčio buhalterinę apskaitą tvarko Zita Pakarklienė, bendruomenės namus prižiūri Bronė Bortnikaitė, internetinę svetainę tvarko ir palaiko Marius Pakarklis, laikraštį ,,Butkiškės balsas” daugina Ramunė ir Stasys Pakarkliai. Labai ačiū jums. Ačiū bendruomenės rėmėjams, tarybos nariams, seniūnaičiui, ačiū visiems, kurie prisidedate prie bendruomenės veiklos plėtojimo. Tuo pačiu jūs remiate ir visą savo kaimą.Padarykime kiekvienas nors po mažą darbelį bendruomenės labui‘‘ – kalbėjo bendruomenės pirmininkas.

Po to vyko rinkimai. Bendruomenės pirmininku perrinktas Linas Bielskis, jo pavaduotojais išrinkti Dainius Noreika ir Loreta Atkačiūnienė, financininke Zita Pakarklienė, gatvių seniūnaičiais išrinkti: Sigitas Jakštas, Arūnas Balčius, Ina Pakarklienė, Ramūnas Noreika. (Jadvygai Pakarklienei atsisakius gatvės seniūno pareigų kitą dieną išrinkta Lina Šalvaitienė). Visi šie žmonės sudaro bendruomenės tarybą. Tikime, kad jie padarys daug gražių darbų.

Naujoji bendruomenės taryba

Naujoji bendruomenės taryba

Garbės piliečio rinkimai vyko labai aktyviai. Buvo pasiūlytos trys kandidatūros – Jadvygos Bendžiuvienės, Gintauto Mikolaičio ir Stasio Pakarklio. Balsų dauguma išrinkta Jadvyga Bendžiuvienė.

Po jubiliatų pasveikinimo labai gražias dainas mums dovanojo viešnios iš Paliepių Vaida ir Rita.

Ina Pakarklienė

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190