Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Metus žmonės skaičiuoja dvejopai: pagal kalendorių – nuo sausio iki gruodžio ir mokykliškai – nuo rugsėjo iki birželio. Butkiškėje 10 metų jie skaičiuojami nuo vienos vasaros palydėtuvių šventės iki kitos, kuomet į ją tradiciškai susirenka keli šimtai žmonių.

Šiais metais ši graži šventė pakrikštyta nauju, labai moderniu vardu – konferencija „Butkiškės kaimo bendruomenei 10 metų. Raida ir perspektyvos“, nes ji buvo surengta įgyvendinant Kaimo Tinklo projektą.

Metus žmonės skaičiuoja dvejopai: pagal kalendorių – nuo sausio iki gruodžio ir mokykliškai – nuo rugsėjo iki birželio. Butkiškėje 10 metų jie skaičiuojami nuo vienos vasaros palydėtuvių šventės iki kitos, kuomet į ją tradiciškai susirenka keli šimtai žmonių.

Šiais metais ši graži šventė pakrikštyta nauju, labai moderniu vardu – konferencija „Butkiškės kaimo bendruomenei 10 metų. Raida ir perspektyvos“, nes ji buvo surengta įgyvendinant Kaimo Tinklo projektą.

Per 10 veiklos metų butkiškiečiai sužinojo, kad yra 10 svarbiausių dalykų skatinančių bendruomeninės veiklą ir raidą bei leidžiančių matyti jos gražias perspektyvas. Nors ir nedidelis Butkiškės žemės lopinėlis, bet jame gyvenimas laikosi ant aktyvių, kūrybingų ir mąstančių žmonių pečių, bendruomenę vienijančių simbolių – vėliavos, himno, logotipo, nuo kaimo naujienų trukdantis atsilikti dešimti metai kas mėnesį leidžiamas bendruomenės laikraštukas, surandamas projektinės veiklos finansavimas, leidžiantis geriau save ir kitus pažinti bendradarbiavimas, per dešimtmetį sukurtos bendruomenės tradicijos, įvairiapusiškos veiklos, puoselėjama kaimo aplinka ir žinoma svajonės.

Skambant kaimo bendruomenės himnui buvo pakelta mūsų vėliava, lakoniškai nusakanti Butkiškės geografinę padėtį ir tai, kad ji Lietuvos kontekste visiems butkiškiečiams yra jų mažoji sostinė bei, kad čia yra darbščių žemdirbių kraštas.

Susipažinti su sėkminga bendruomenės vykdoma veikla ir čia gyvenančiais žmonėmis į Butkiškę atvyko didelis būrys svečių. LR seimo narys Edmundas Jonyla ir padėjėja, tarybos narė Diana Kaupaitienė, Butkiškės parapijos klebonas Žygintas Veselka, Raseinių rajono tarybos narys Gintautas Mikolaitis, Raseinių VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas, Raseinių VVG administratorė, Bilūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Vilma Račkauskienė, Ariogalos seniūnijos seniūnas Juozas Labanauskas su žmona Genovaite, Paliepių seniūnijos seniūnė, Gervinės kaimo bendruomenės pirmininkė Jūratė Garliauskienė, poetai kraštiečiai Juozas Mickevičius, Antanas Kišonas, Zenė Sadauskaitė, Aleksandras Puidokas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas, poetai Dalia Buragienė, Zita Gaižauskaitė, Irena Jacevičienė, Marijampolės rajono Užugiriu kaimo bendruomenės pirmininkė Dalytė Kaušikienė, Milašaičių, Verėduvos, Didžiulių, Gynėvės, Grajauskų, Lenkelių, Gėluvos kaimų bendruomenių pirmininkai Romanas Daujotas, Vytautas Jucius, Jurgita Jankauskienė, Vilma Šegždienė, Jonas Vazgys, Vidas Lukošius, Skaidrutė Žuvelaitienė, ,,Naujo Ryto‘‘ vyriausias redaktorius Petras Vaičekauskas, ,,Alio Raseiniai“ korespondentas Albinas Stakauskasir kt.

Gyvenimas toks. Ko nematysime mes, regės mūsų vaikų, vaikaičių akys, gal dar jautriau suprantančios grožį, perprantančios laimės formulę.Visi mes sujungti tarpusavyje: mus supančių žmonių buvimas šalia ir jų sprendimai, keičia mūsų gyvenimą. Kiekvienas žmogus ir kiekvienas laikmetis spalvina Butkiškės kaimo istoriją įvairiaspalvėmis spalvomis. Kiekvienas čia kažkada gyvenęs ar dirbęs vienaip ar kitaip įspaudė savo gyvenimo pėdą...

Nuo šių metų bendruomenės visuotinio susirinkimo sprendimu už ypatingus nuopelnus Butkiškės kraštui ir jo žmonėms suteikiamas Butkiškės kaimo bendruomenės Garbės piliečio vardas, nominantui įteikiant Garbės piliečio ženklą ir pažymėjimą, apie Garbės piliečio vardo suteikimą įrašant bendruomenės Garbės piliečio knygoje, kurioje pateikiama informacija apie garbės piliečio gyvenimą ir veiklą

2012 m. liepos 1d. Butkiškės bendruomenės visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 5 Butkiškės garbės piliečio vardas suteikiamas visų butkiškiečių gerbiamam ir mylimam, charizmatiškam, buvusiam ilgamečiam ūkio vadovui Vladui Bertuliui.

Siekiant atrasti ir pristatyti visuomenei šviesiausius Butkiškės krašto žmones nuo 2012 metų įsteigta "Butkiškės Šviesuolio" nominacija. 2012 metų „Butkiškės Šviesuolio" nominacijaskiriama Antanui Stankui.

Stipri bendruomenė yra ta, kuri pripažįsta vietos gyventojų gebėjimus ir užtikrina, kad jie būtų panaudojami. Visus labai sužavėjo gatvių prisistatymai. Kokie gi išradingi mūsų žmonės!

Bendruomenės tarybos sprendimu apdovanojome prizais 20-ies gražių sodybų šeimininkus: Ramunę ir Stasį Pakarklius, Bronę ir Česlovą Radvilavičius, Dalią ir Algirdą Gudžius, Aldoną Maziliauskienę, Gražiną ir Vytautą Nacevičius, Eleną ir Vytautą Bakučius, Daivą ir Virginijų Bielskius, Rūtą ir Ričardą Kaupus, Larisą ir Robertą Lukoševičius, Iną ir Vygintą Pakarklius, Vitaliją Gutauskienę, Zofiją ir Juozą Jakštus, Zitą ir Mečą Pakarklius, Daivą ir Sigitą Jakštus, Genutę Kavaliauskienę, Aldoną Jakimavičienę, Leonorą ir Juozą Veličkus, Aleksandrą ir Joną Sadauskus, Ireną ir Kazimierą Garšauskus, Birutę ir Vilių Maselskius.

Pasveikinome jubiliejinius gimtadienius atšventusius bendruomenės narius, pažaidėme žaidimų, o vėliau mums koncertavo Andrius Rimiškis. Visų mūsų svajones skraidino Armino Volskio sukurtas lėktuvėlis.

Noriu padėkoti šios šventės vedėjams Vilmai Račkauskienei, Domui Naujokaičiui, mūsų saviveiklininkams, šventės rėmėjams, visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo. Ačiū visiems atėjusiems į šventę ir nuoširdžiai mus palaikiusiems.

Iki kitų metų, iki kitos šventės.

Bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190