Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Daug svarstymų ir dvejonių kilo dėl šio susitikimo, kuris buvo suplanuotas birželio 10 d., bet dėl šalyje paskelbto COVID-19 infekcijos karantino, renginį teko nukelti į vasaros pabaigą.

Į šventę buvo numatyta kviesti visus per 10 metų poetų susitikimuose dalyvavusius poetus iš visos Lietuvos (būtų susidarę netoli penkiasdešimties). Išliekant daug apribojimų dėl plintančio viruso susiaurinome svečių sąrašą. Iš kviestų penkiolikos poetų atvyko tik septyni.

Išvakarėse prasidėjo paruošiamieji darbai: nusipjovėme, pasiruošėme pievelę, papuošėme aplinką. Atėjus renginio dienai - rugpjūčio 12–ąjai, pasistatėme didžiulę palapinę, pasistengėme, kad būtų saugu ir renginys vyktų lauke, nereikėtų svečiams būti su apsauginėmis veido kaukėmis.

Tradiciją rengti Butkiškės krašto poetų susitikimus 2011m.  pradėjo buvusi Raseinių VB Butkiškės bibliotekininkė Virginija Pakarklienė. Apgailestaujame, kad Virginija nedalyvavo 10–metyje. Nuo 2012 m. organizuoti šiuos renginius ėmėmės mes.

Renginio pradžioje apžvelgėme visų metų susitikimus: kur jie vyko, kas dalyvavo, kokie meniniai kolektyvai atliko muzikinius kūrinius. Paminėjome kiek šventėme kraštiečių jubiliejų, kiek pristatyta naujai išleistų knygelių. Stengėmės kasmet keisti renginio vietą, vienais metais poetų kviesdavome daugiau, kitais metais - tik Butkiškės krašto poetus. Renginio metu buvome paruošę parodą iš visų vykusių poetų renginių rašytų straipsnių, fotografijų.

Prisiminėme aktyvų, dažną mūsų renginių svečią a.a. poetą Vladą Buragą, LNRS pirmininką, mėnlaikraščio „Gintaro gimtinė“ vyriausiąjį redaktorių. Jo atminimą pagerbėme tylos minute. Ne vienas straipsnis apie mūsų renginius buvo išspausdintas šiame mėnlaikraštyje.

Džiugu, kad susirinko nemažas pulkelis dalyvių, klausytojų. Muzikinius intarpus dovanojo Ariogalos mišrus vokalinis ansamblis „Radasta“. Ansamblio vadovė Renata Aleksiejienė kuria eiles, jos poezija yra išspausdinta jau šešiuose almanachuose. Šiais metais Lietuvos kūrybinės raiškos asocijacijos „Menų sodas“ Šilaičiuose vykusiame konkurse Renatos eilėraštis tapo laureatu.

Kraštietė Zenė Sadauskaitė skaitė naujai sukurtus eilėraščius, pasidžiaugė, kad su gyvenimo draugu, kompozitoriumi, Juliu Siurbiu kartu kuria: ji - eiles, jis – muziką. Bendrus kūrinius įrašė į kompaktinį diską ir dovanojo bibliotekai, svečiams.

O kaip be Zitos Gaižauskaitės ir jos nuostabių aktorinių sugebėjimų skaityti savo eiles! Ypač laukiama mažųjų klausytojų, kuriems skiria eiles ir dovanoja savo kūrybos knygeles.

Labai laukiama, mylima dainuojamosios poezijos atstovė Elvyra Vaštakienė, kuri pati kuria dainoms žodžius. Visada atvyksta su dovanomis. Elvyra - tautodailininkė, esame gavę keletą jos tapytų paveikslų. Prašome jos kartu su visais atlikti dainą „Šiąnakt mus paliks gandrai“.

Keli metai iš eilės mūsų kraštiečių renginyje dalyvauja viešnia iš Ariogalos - Teresė Plisienė. Prieš pora metų Teresė pristatė Butkiškės bibliotekos organizuotame renginyje savo naująją knygelę „Neužmirštuolės“. Jos kurtais tekstais Butkiškės kapelos kompozitorius Č. Radvilavičius yra sukūręs dainų.

Į mūsų renginį įsiliejo ir asocijacijos „Ariogalos bendruomenė“ pirmininkės Petrutės Stankienės eilės. Petrutė pasiguodė, kad Renatos vadovaujamas ansamblis „Radasta“ dainuoja T. Plisienės kurtų tekstų dainas. Renata vadovauja dar vienam Ariogalos ansambliui „Versmė“, kuris atlieka ir Petrutės tekstu kurtą dainą. O šio renginio metu įvyko debiutas - jos abi padainavo dainą, kuriai muziką sukūrė ansamblio vadovė.

Smagu, kad sulaukėme netikėto svečio iš Vilniaus - poeto Tomo Varno. Jis paskaitė savo kūrybos eilių, kurios buvo patalpintos almanachuose. Vėliau Tomas sėkmingai prisijungė prie ansamblio „Radasta“, kurie dar ilgai pratęsė renginį savo skambiomis dainomis.

Perdavėme nuoširdžius linkėjimus nuo kraštiečio, Butkiškės Garbės piliečio, poeto J. Mickevičiaus, kuris dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti. Taip pat šiltus linkėjimus siuntė Butkiškės Garbės pilietė, poetė, pagrindinė renginių rėmėja I. Jokubauskienė, kuri ūkininkauja ir ne visuomet gali ištrūkti dėl darbų gausos. Jos dėka tą dieną vaišinomės cepelinais. Linkėjimai skriejo nuo poetų: J. Augustauskienės - Rudenės, V. Paulauskienės, D. Šukauskienės, A. Vaičiulio, P. Laurinavičiaus.

Mūsų organizuojamu renginiu pasidžiaugė, sveikinimus ir linkėjimus perdavė Butkiškės bendruomenės pirmininkas L. Bielskis.

Nuoširdžiai dėkojome visų šių renginių pagalbininkėms, be kurių pagalbos neapseitume.

Nuoširdus ačiū už šiltą ir nuoširdų bendravimą, skaitytas eiles, bendrystę, skirtą laiką.

Baigiantis renginiui išsakiau idėją keisti renginio formą, pritraukti jaunus kūrėjus. Stengiausi ir stengsiuosi, kad tokie renginiai nebūtų nuobodūs, o būtų atgaiva sielai.

RMMVB Butkiškės filialo bibliotekininkė V. Augustinavičienė

;

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190