Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Tu Dubysa kalta 01Vasario 14 d. minėdami artėjančią Lietuvai svarbią datą – Vasario 16-ąją –  susirinkome į Butkiškės filialo bibliotekos organizuotą renginį, kuriame buvo pristatyta kraštiečio, poeto, Butkiškės garbės piliečio Juozapo Mickevičiaus nauja, jau aštuntoji knygelė „Tu, Dubysa, kalta“.

Šventiniame renginyje dalyvavo daug garbių svečių: knygelės autorius, LNRS narys, poetas J. Mickevičius, daugiausiai prie naujos knygelės prisilietusi ir padėjusi pasiekti skaitytojus knygelės redaktorė, kolegė Betygalos filialo vyr. bibliotekininkė R. Musteikienė, knygelės fotografijų autorius – Butkiškės bendruomenės pirmininkas L. Bielskis, LNRS nariai: profesorė J. Jankauskienė, A. Vaičiulis, T. Plisienė, „Dubysos“ literatų klubo pirmininkė D. M. Peckuvienė ir narės: Raseinių garbės pilietė M. Navakauskienė, K. Mėlinienė, R. Pleskienė, T. Stankevičienė, RRKC Ariogaloje mėgėjų meno kolektyvų vadovė R. Aleksiejienė ir A. Grigiene, butkiškietės poetės L. Veličkienė ir renginio pagrindinė rėmėja (kaip ir kitų renginių) poetė I. Jokubauskienė. Skambiomis melodijoms susirinkusius džiugino Butkiškės kaimo kapela.

Daug gražių žodžių autorius yra skyręs savo gimtajam kraštui – Butkiškei. O koks begalinis dėmesys Dubysos upei!

Tu Dubysa kalta 02Kas gi ta Dubysa? Gal tai aukšti skardžiai, švelnūs ir ramūs peizažai, per akmenėlius gurgenantys upeliukai, kalvos ir kalvelės, pavasariais žieduotos lankos, nežinia iš kažkur srovenantis ilgesys, šviesus liūdnumas, gimtosios žemės pajauta ir iš to kylantis, stiprėjantis dvasios pastovumas, būties ramybė?

Čia ir dabar gerbiamas poetas vaikščiodamas pakrantėmis ar sustojęs po senu ąžuolu atranda savo dvasios ramybę. Dažnai čia lankosi, būdavo su gimto krašto žmonėmis bėdoje, skausme ir džiaugsme, ir kaip jis pats sako, jam visuomet čia smagu atvykti, čia savi žmonės, čia visuomet maloniai tave sutinka.

Sutikau čia ir blogį, ir gėrį,

Ir ne kartą verkiau ir juokiaus.

Čia pavasariais aš pasigėręs –

Nuo gimtinės vėjelio jaukaus.

Tu Dubysa kalta 03Knygelėje „Tu, Dubysa, kalta“  poetas eiliuoja labai lengvai, posmai panašūs į vandens srovenimą, į dainingą vyturėlio giesmę, į lengvą medžių lapelių šiurenimą. Čia – brangūs tėviškės namai, artimieji, laiko bėgsmas, atradimai, praradimai ir širdžiai miela Dubysa, žydinčių ievų varške pasipuošusios pakrantės, prie kurios nuo pat kūdikystės, vaikystės praleista tiek daug laiko, kur buvo pažįstamas kiekvienas takelis, besiklausant  eilių, norisi basomis nubristi rasota lanka, pamerkti kojas vėsiame, skaidriame vandenyje, surinkti saują akmenėlių, klausytis paukštelių skardenimo, sumišusio su vandens čiurlenimu. Bematant pajuntame atplūstančias jėgas, norisi kaip kadais jaunystėje prisėsti lankoje pailsėti prie šviežio, kvepiančio šieno kupetos.

Autorius pasidžiaugė sėkminga knygele, papasakojo, kaip malonu buvo jau ne pirmą kartą bendradarbiauti su Mickevičių giminės šaknų turinčia knygelės redaktore, fotografijų autoriumi. Paminėjo, kad knygelė iškeliavusi ir į Čikagos Lietuvių bendruomenę ir į daugelį kitų šalių.

Kalbėjusieji negailėjo gražių žodžių jo kūrybai, dėmesingumui, taktiškumui, mandagumui, darbštumui, buvo daug šiltų palinkėjimų, nuostabių žiedų.

Tu Dubysa kalta 04Plunksnos bičiuliai skaitė eiles iš naujosios knygelės ir savo kūrybos posmus.

Butkiškės kaimo kapela atliko daug dainų, kurioms žodžius parašė J. Mickevičius, o muziką sukūrė butkiškietis Č. Radvilavičius. Viešnių duetas (RRKC Ariogaloje moterų duetas A. Grigienė ir meno vadovė R. Aleksiejienė) taip pat atliko dainas pagal J. Mickevičiaus žodžius, muziką joms kūrė dueto vadovė.

Pasidžiaugėme scenos fonu – Dubysos vaizdu, kurį  prieš savaitę nutapė talentingas butkiškietis Arūnas Balčius.

Nuoširdžiai dėkojome visiems dalyvavusiems, kvietėme šventinį renginį pratęsti prie rėmėjos I. Jokubauskienės vaišių stalo.

V. Augustinavičienė, RMMVB Butkiškės filialo bibliotekininkė

Tu Dubysa kalta 05 Tu Dubysa kalta 06 Tu Dubysa kalta 07
Tu Dubysa kalta 08 Tu Dubysa kalta 09 Tu Dubysa kalta 10

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190