Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Pačiu gražiausiu metų laiku, kai pievose sužydi visos lauko gėlės, kai saulutės spinduliai švelniai glosto kiekvieną žiedelį, - Butkiškės bibliotekos filialo bibliotekininkė Vilma Augustinavičienė kasmet organizuoja to krašto poetų susitikimą. Šiemet buvo devintasis. Tai jau tapo tradicija.

Birželio dvidešimt septintą dieną į bendruomenės salę rinkosi poetai, kilę iš Butkiškės: Zenė Sadauskaitė, Aleksandras Puidokas, Juozas Mickevičius, Antanas Kišonas su žmona Rita, Leonora Veličkienė ir Irena Jokubauskienė.

Organizatorės V. Augustinavičienės kvietimu šventėje dalyvavo ir poetai - svečiai: Pranas Laurinavičius iš Raseinių, Alfonsas Vaičiulis iš Paliepių, Teresė Plisienė, Petrutė Stankienė, Virginija Paulauskienė ir Elvyra Vaštakienė iš Ariogalos. Dalyvavo ir nuolatinės viešnios iš Kauno, poetės: Zita Gaižauskaitė ir Julija Augustauskienė - Rudenė. Smagu, kad pasiklausyti poetų eilių susirinko pilna salė. Džiugu, kad klausytojų tarpe buvo ir Butkiškės bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis. Visus linksmino RRKC moterų vokalinis ansamblis ,,Gėluvos gaida'', kuriam vadovauja Rita Andriuškevičien. Bardė, dainuojamosios poezijos atlikėja, poetė Elvyra Vaštakienė nuostabiai padainavo savo ir kitų poetų dainas.

Šventę labai išradingai vedė organizatorė V. Augustinavičienė. Ji labai gražiai pasveikino visus susirinkusius, pristatė žiūrovams poetus ir saviveiklininkus. Vedėja paprašė pagerbti tylos minute a.a. Lietuvos Nepriklausomųjų Rašytojų Sąjungos pirmininko Vlado Burago atminimą. Greitai bus jo mirties metinės. Ta proga buvo uždegtos žvakutės.

Poetai skaitė savo eiles, intarpuose tarp skaitomų eilių, vokalinis ansamblis ir Elvyra atliko nuostabių dainų. Negaliu nepaminėti, kad mūsų tarpe buvo dvi labai garsios vaikų poetės, tai Zita Gaižauskaitė ir Zenė Sadauskaitė. Poetė Z. Gaižauskaitė taip puikiai deklamavo savo eilėraščius, kad visa salė nuoširdžiai ja žavėjosi. Ji ne tik poetė, bet ir nepaprastai gera aktorė.

Renginio organizatorė ir vedėja, bibliotekininkė V. Augustinavičienė gražiai padėkojo renginio rėmėjai, poetei Irenai Jokubauskienei ir įteikė jai gėlių. Taip pat padėkos dovanėlė buvo įteikta ir saviveiklininkams. Bendruomenės pirmininkas L. Bielskis pasidžiaugė, kad jų bendruomenėje vyksta tokie gražūs renginiai, kuriuos organizuoja šaunioji bibliotekininkė Vilma.

Visi kartu, kaip viena šeima, linksminomės prie vaišių stalo, kuris lūžo nuo gausių ir įvairių patiekalų. Ypač skanus buvo bulvių plokštainis. Čia skambėjo muzika, sukosi poros. Džiugu, kad liaudis jau išmoko linksmintis visai be alkoholio.

Šventė buvo nuostabi ir nepamirštama. Noriu nuoširdžiai padėkoti renginio organizatorei V. Augustinavičienei ir visai Butkiškės bendruomenei už svetingumą, bendrystę ir širdžių šilumą. Ačiū plunksnos sesėms ir broliams už gražiausius eilėraščius ir šypsenas. Ačiū už puikias dainas ir pakilią šventinę nuotaiką. Būkime kartu, nes kartu būti gera!

Lietuvos Nepriklausomųjų Rašytojų Sąjungos narė Teresė Plisienė

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190