Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Butkiškės kaimo bendruomenės nariai yra nutarę visuotinius ataskaitinius susirinkimus daryti kasmet pirmą vasario šeštadienį. Šiemet toks susirinkimas įvyko vasario 2 dieną, kuris dar buvo ir rinkiminis. Bendruomenėje šiuo metu yra 138 nariai. Į susirinkimą atvyko 71 narys  ir svečias – Ariogalos seniūnijos seniūnė Ligita Žebelienė. Susirinkimo pirmininku buvo išrintas Linas Bielskis, o susirinkimo sekretore Lina Šalvaitienė. Tylos minute pagerbėme mirusius bendruomenės narius. Po to Butkiškės kaimo bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis pristatė darbotvarkę, kuriai pritarė visi susirinkę bendruomenės nariai vienbalsiai.

Bendruomenės tarybos nariai Dainius Noreika, Ina Pakarklienė, Gintarė Jokubauskaitė- Klimienė, Zita Pakarklienė, Arūnas Balčius, Sigitas Jakšta, Vaiva Svirnelienė, Lina Šalvaitienė pasakojo apie bendruomenės pasiekimus per visus 2018 veiklos metus, nuveiktus darbus,  įgyvendintus projektus, surengtas šventes, kiti atliktus darbus. Bendruomenės pirmininkas dėkojo visiems bendruomenės nariams padėjusiems surengti  Motinos dienos minėjimą ir koncertą, aplinkos tvarkymo talką, tradicinę Vasaros šventę, išradingą ir įdomią Kalėdinės eglutės įžiebimo šventę vaikams. Padėkota  bendruomenės  rėmėjams, tarybos nariams, seniūnaičiui, visiems, kurie prisidėjo prie bendruomenės veiklos plėtojimo, savo kaimo gražinimo. ,,Padarykime kiekvienas nors po mažą darbelį bendruomenės labui‘‘ – kalbėjo bendruomenės pirmininkas, pateikdamas veiklos ir finansinę ataskaitas. Ataskaitos buvo konkrečios, pateiktos aiškiai, nurodyta kur ir kada buvo panaudojamos piniginės lėšos. Visi skaičiai buvo rodomi ekrane. Veikla papildyta nuotraukomis. Bendruomenės veiklos rezultatų ataskaitai ir 2018m  balansui  pritarta vienbalsiai.

Pasveikinti bendruomenę ir susipažinti atvyko nauja Ariogalos seniūnijos seniūnė Ligita Žebalienė. Ji pagyrė mūsų bendruomenę -  ,,Jūs savo darbais puošiate savo bendruomenę, savo kaimą, mūsų  rajoną,  visiems prasmingų atliekamų darbų ir sėkmingai laimėtinų   projektų“. Seniūnė papasakojo apie savo planus dirbant seniūne.

Buvo renkama balsavimo skaičiavimo komisija, kurią sudarė: Virginija Pakarklienė, Ramutė Stoškuvienė ir Reda Raudžiuvienė.

Bendruomenės pirmininku vienbalsiai perrinktas Linas Bielskis. Bendruomenės nariai jam įteikė gėlių.

Pasiūlyta išrinkti tris bendruomenės pirmininko pavaduotojus: Dainių Noreiką – ūkio reikalams, Iną  Pakarklienę –  pavaduotoja kultūros klausimais  ir Gintarę Jokubauskaitę- Klimienę – Butkiškės kaimo bendruomenės atstove ryšiuose su kitomis bendruomenėmis. Šie pavaduotojai išrinkti balsavus vienbalsiai. Bendruomenės finansininke  vienbalsiai išrinkta Zita Pakarklienė.

Gatvių seniūnaičiai buvo renkami pagal gatves ir už pasiūlytus kandidatus balsavo tik tų gatvių gyventojai :

Dubysos ir Laukų  gatvių gyventojai pasiūlė Arūną Balčių. Arūnas Balčius surinkęs 17 balsų  tapo Dubysos ir  Laukų gatvių seniūnaičiu bei tarybos nariu.

Lakštingalų gatvė vienbalsiai išrinko Sigitą Jakštą, kuris  prieš tai buvo jų seniūnaitis ir tarybos narys.

Parko, Bokšto ir Plento gatvių gyventojai iš pasiūlytų trijų kandidačių: Danguolės Noreikienės, Vaivos Svirnelienės, ir Daivos Bielskienės balsavo ir išsirinko Vaivą Svirnelienę – 9 balsai.

Miško gatvė ir Juteikių kaimas siūlė dvi kandidates: Virginiją Venskuvienę ir Aną Nitsą. 13 balsų išrinkta seniūnaite Ana Nitsa, kuri tapo ir tarybos nare.

Patvirtinta nauja bendruomenės tarybos sudėtis : Linas Bielskis, Dainius Noreika, Ina Pakarklienė , Gintarė Jokubauskaitė - Klimienė, Zita Pakarklienė, Arūnas Balčius, Sigitas Jakšta, Vaiva Svirnelienė, Ana Nitsa .

Garbės piliečiu vienbalsiai išrinkta Irena Jokubauskienė.

Kaimo Šviesuolio rinkimuose buvo pasiūlyti kandidatai: Antanas Kišonas, Leonora Veličkienė ir Aleksandras Puidokas. Balsų dauguma Kaimo Šviesuoliu išrinktas Antanas Kišonas.

Toliau vyko Metų Rėmėjo rinkimai. Buvo pasiūlyti du kandidatai : Kazimieras Klimas ir Ramūnas Atkočiūnas. Balsų dauguma Metų Rėmėju išrinktas Kazimieras Klimas.

Susirinkimo pabaigoje buvo pasveikinti bendruomenės nariai, šventę  jubiliejinius gimtadienius: Virginijus Bielskis, Vilma Vitkuvienė, Romas Pakarlis, Liuda Radvilienė.

Nutarta ataskaitinius susirinkimus daryti kasmet pirmą vasario šeštadienį, o nario mokestį palikti tą patį (5 eurai) ir jį surinkti iki balandžio 1 dienos, t.y. per 3 pirmuosius metų mėnesius. Salės nuomos mokestis vienai parai bendruomenės nariams 30 eurų, dviem parom 50 eurų. Ne bendruomenės nariams įkainiai dvigubėja.

Susirinkimo pabaigoje, užtvirtinant nuveiktus darbus, nuskambėjo  nuotaikingas  Romo Dambrausko koncertas. Dainininkas buvo viso mūsų susirinkimo metu, girdėjo kaip vyksta susirinkimas. ,,Kokie jūs draugiški, be pykčio, su šypsenom veiduose“ - gyrė mūsų bendruomenės žmones Romas Dambrauskas. O mes klausėmės jo nuostabių dainų ,,Rudeninis paukštis“, ,,Serenada“, ,,Angelas“, ,,Vėjas“,  ,,Myliu“, ,,Lietus Lietuvoj“, ,,Ji Svetima“, ,,Žodžiai“ ir kitas plojome ir dainavome kartu.

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190