Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Ankstyvą š.m. liepos 14 dienos rytą 50 butkiškiečių išsirengė į mokomąjį vizitą po Marijampolės ir Vilkaviškio rajonų kaimų bendruomenes. Šis vizitas organizuotas įgyvendinant projektą ,,Ne vieni“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ pateiktą paraišką Nr. (5TP-KK-12-1-009544-PR001) paramai gauti. Vykome ne tik pasisemti gerosios patirties, susipažinti su jų vykdoma projektine veikla, bet ir pasirašyti bendradarbiavimo sutarčių, siekiant pastoviai dalintis informacija ir gerąja patirtimi.

Ankstyvą š.m. liepos 14 dienos rytą 50 butkiškiečių išsirengė į mokomąjį vizitą po Marijampolės ir Vilkaviškio rajonų kaimų bendruomenes. Šis vizitas organizuotas įgyvendinant projektą ,,Ne vieni“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ pateiktą paraišką Nr. (5TP-KK-12-1-009544-PR001) paramai gauti. Vykome ne tik pasisemti gerosios patirties, susipažinti su jų vykdoma projektine veikla, bet ir pasirašyti bendradarbiavimo sutarčių, siekiant pastoviai dalintis informacija ir gerąja patirtimi.

Marijampolėje mus pasitiko ir visą kelionę lydėjo Marijampolės kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkė, VVG pirmininkė Lina Smolskienė.

Pirmiausiai aplankėme Tautkaičių kaimo bendruomenę. Ši bendruomenė parengė projektą „Etnokultūros tradicijų išsaugojimas Tautkaičiuose“ Sūduvos vietos veiklos grupės strategijos “Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ II prioriteto „Kultūros tradicijų puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas“ priemonę „Krašto tradicijų puoselėjimas“. Projekto tikslas – stiprinti senųjų Suvalkijos krašto švenčių gyvybingumą bei didinti jų organizavimo kokybę. Šiuo metu projekto įgyvendinimas yra baigtas. Projekto metu įsigytas traktoriukas žolei pjauti, kuriuo grąžinama kaimo aplinka. Siekiant didinti organizuojamų renginių kokybę įsigyti muzikos instrumentai, įgarsinimo aparatūra bei tautiniai rūbai. Taip pat Tautkaičių kaimo klojimo teatro draugija „Gegnė“ įgyvendina projektą „Kultūros namų, esančių Marijampolės sav., Sasnavos sen., Dženčialaukos k., Liepų g. 20, remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ pagal Sūduvos VVG vietos plėtros strategijos I prioriteto „Kaimo vietovių infrastuktūros gerinimas ir amatų plėtros skatinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Projekto metu planuojama atnaujinti kultūros namų pastatą bei pritaikyti jį bendruomenės poreikiams. Šis projektas vykdo jau 3-ąjį etapą iš 6-ių.

Vėliau vykome į Puskelnių kaimo bendruomenė, kuri taip pat įgyvendina VVG projektą, turi įsirengę muziejų, daug gerosios patirtis.

Po to vykome į Balsupių kaimo bendruomenę. Ši bendruomenė gyvuoja jau septinti metai, ir į ben­druomeninę veiklą įsisukę kaimo gy­ventojai dabar nė neįsivaizduoja, kad jų kaimo gyvenimas galėjo būti ki­toks - be kaimo bendruomenės namų, kuriuose jie švenčia, linksminasi ir atsisveikina su Amžinybėn išėjusiais savo artimaisiais, be puikaus krepši­nio aikštyno, be Vaikų dienos centro, kuriame kasdien nuo pusiaudienio susirenka dvi dešimtys kaimo vaikų. Tai vis įgyvendintų projektų rezultatas. Balsupiuose yra ledo rutulio klubas ,,Pelkių velniai“, kurios vadovasmums papasakojo apie įgyvendinamą projektą įsirengiant ledo rutulio aikštelę.

Pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės savivaldybės Užgirių kaimo ir Vilkaviškio savivaldybės Gižų kaimo bendruomenėmis, kas leis vykdyti patirties ir informacijos keitimąsi tarp šių bendruomenių.

Gižų kaimo bendruomenė įgyvendino net šešis didelius projektus apie kuriuos mums papasakojo. Gižų seniūnijos seniūnas Romas Kučiauskas gražiai gyventi, tvarkytis ne tik savo aplinką, bet ir viešas erdves, burtis ir dalytis savo patirtimi, organizuoti įvairius renginius ir projektus Gižuose tvyro jau seniai, neleidžia abejoti įvairūs įvertinimai ir pasiekimai. 2003 metais įkurta aktyvi kaimo bendruomenė, 2007-aisiais laimėtas gražiausios gyvenvietės titulas, buriasi bendraminčių klubai, organizuojamos parodos, skaitymai, vakaronės, šventės, ekspedicijos.Visi pajutome, kad bendruomeniškumas čia visų pirma neformalus, „nenuleistas iš viršaus“, bet visiškai natūralus, kylantis iš vidaus. Net neklausiami gižiečiai vienas kitam gerų žodžių negaili, nebijo kaimynų pagirti, už pagalbą padėkoti, kito sėkme pasidžiaugti. Ir sako, kad geras pavyzdys, iniciatyva užkrečia, įtraukia, jai tiesiog negali likti abejingas.

Sunku likti abejingam, kai žinai, kaip žmonės džiaugiasi tuo, ką turi, vertina savo bei kitų darbą ir nesiskundžia, net jei kartais ir sunkiau sekasi. Atsakomybė už kitą, neatsainus požiūris į aplinką ir noras vienas kitam padėti, regis, ir yra šios mažos bendruomenės stiprybė. O kai tokių bendraminčių būrys didėja, kai vietos valdžia skatina ir pati iniciatyvą rodo, turbūt neverta stebėtis, jog žmonės drąsiai sako, kad ne tik išgyventi, bet ir gražiai gyventi nėra jau taip sudėtinga.

Namo grįžome vėlai vakare, pilni gerų įspūdžių ir daug sužinoję apie kitų rajonų bendruomenių vykdomą veiklą. Tai yra gerosios patirties pasisėmimas, tai ir yra kelias, kuriuo reikia eiti.

 

Butkiškės kaimo bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis

 

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190