Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Koks gražus tas gyvenimas, einant poezijos keliu. Man teko laimė gyvenime sutikti daug įžymių ir nepaprastai gerų žmonių. Dažnai tenka dalyvauti poezijos šventėse, knygų pristatymuose, almanachų sutiktuvėse. Kasdien plečiasi poeziją mylinčių virtualių plunksnos sesių ir brolių ratas.

Dėkoju Dievui, kad savo gyvenimo kelyje sutikau nepaprastai gerą, išmintingą ir puikią organizatorę - Raseinių Marcelijaus Martinaičio Viešosios bibliotekos Butkiškės filialo bibliotekininkę - Vilmą Augustinavičienę. Ji taip sumaniai ir išradingai spalio dvidešimt pirmąją dieną suorganizavo mano naujos poezijos knygelės ,,Neužmirštuolės“ pristatymą Butkiškės gyventojams, kad nepamiršiu visą gyvenimą. Vilmutė puikiai išpuošė Butkiškės bendruomenės salę, kur vyko pristatymas. Ji sukvietė daug poezijos mėgėjų, Butkiškės kaimo kapelą, vadovas - Raseinių rajono tarybos narys, mokytojas - Andrius Bautronis. Kapela turi puikų kompozitorių - Česlovą Radvilavičių, kuris mano eiles pavertė dainomis. Džiūgavau, klausydama taip puikiai atliekamų dainų.

Knygelės pristatymo šventėje buvo ir siurprizų. Sumanioji šventės vedėja ir renginio organizatorė Vilma, man nieko nežinant, pasikvietė iš Ariogalos mišrų vokalinį ansamblį ,,Radasta“, vadovė Renata Aleksiejienė. Jaunoji kompozitorė ir ansamblio vadovė Renata taip pat sukūrė muziką mano eilėms,tuo mane labai maloniai nustebindami. Jie taip nuostabiai dainavo ir grojo, kad norėjosi verkti iš džiaugsmo. Bibliotekininkė Vilmutė paruošė man ir antrą siurprizą, - teko atsakyti į daugybę klausimų. Jie buvo apie gyvenimą ir poeziją. Tai labai papuošė renginį.

Knygelės pristatymo šventėje dalyvavo garsios poetės: poetė Gema Sotikova, atvykusi iš Šakių rajono, poetė Zita Gaižauskaitė ir klasės draugė, poetė Zenė Sadauskaitė iš Kauno. Jos raiškiai paskaitė po kelis mano ir savo eilėraščius. Dar mano eilėraščius skaitė draugė Genutė Kringelienė, sesuo Irena Ginaitienė ir dukterėčia Jolanta Tukan.

Po oficialiosios dalies šiltai bendravome prie arbatos puodelio. Muzikantai grojo, salėje sukosi poros.

Mielieji šventės dalyviai, mane labai sujaudino Jūsų gerumas, dėmesingumas ir pagarba. Žemai lenkiuosi ir nuoširdžiai dėkoju šventės sumanytojai, režisierei ir vedėjai Vilmutei Augustinavičienei. Tai Jūs sukūrėte man nepamirštamą šventę. Nuoširdžiai dėkoju Butkiškės kaimo kapelai ir Ariogalos vokaliniam instrumentiniam ansambliui ,,Radasta“ už puikias dainas ir linksmąją dalį. Taip pat dėkoju iš toli atvykusioms poetėms - sielos sesėms: Gemai, Zenei ir Zitai. Dėkoju skaitovėms: Genutei, Irenai ir Jolantai. Taip pat labai dėkoju vaikystės ir klasės draugui Antanui Kalčiūnui su žmona, atvykusiems iš Kauno. Dėkoju ariogaliečiams Kristinai ir Aloyzui Sadauskams, iš Kauno ir Kėdainių atvykusiems giminaičiams, bei Butkiškės kaimo gyventojams. Jūs visi man vienodai brangūs ir nepamirštami.

Ačiū Jums už jūrą gėlių, už gražius žodžius ir nuoširdumą. Jūsų pamiršti nesugebėsiu. Žmonių gerumas - tai varomoji jėga, skatinanti kurti gražesnį pasaulį.

Knygelės autorė Teresė Plisienė

Bibliotekininkės Vilmos Augustinavičienės prierašas

Teresė Plisienė yra Lietuvos Nepriklausomųjų Rašytojų Sąjungos narė, dviejų poezijos knygelių: ,,Akimirkos“ ir ,,Neužmirštuolės“ autorė, keturių almanachų bendraautorė, - tai ,,Jaunystės lieptai“, Tarptautinio almanacho - ,,Poezijos spalvos 2“, almanacho - albumo ,,Lietuva - tai aš“ ir almanacho ,,Lietuvai - 100“. Yra apdovanota diplomais, garbės raštais ir suvenyrais.

  Šiuo metu rašo eilėraščius savo trečiajai poezijos knygai, yra Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos ,,Menų sodas“ metraštininkė, jos eilėraščiai spausdinami LNRS mėnraštyje ,,Gintaro gimtinė“, rašo straipsnius į laikraščius: ,,Dvidešimt pirmas amžius“, ,,Šeimininkė“, ,,Alio, Raseiniai“, į Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios internetinę svetainę.

Apie save Teresė rašo: „gimiau Pigainių km., Ariogalos seniūnijoje, gausioje - 12 vaikų šeimoje. Turėjau nepaprastai gražią vaikystę. Tėveliai buvo praktikuojantys katalikai, to mokė ir savo vaikus. Iš mažens buvome išmokyti dirbti visus darbus, sekmadienį švęsti ir lankytis bažnyčioje, nemeluoti, stropiai mokytis. Tėvelis dirbo mokytoju, valsčiaus sekretoriumi, kolūkyje - revizijos komisijos pirmininku. Kai baigiau Ariogalos vidurinę mokyklą, autoavarijoje tragiškai žuvo tėvelis. Kadangi esu viena iš jauniausių šeimos narių, mamytė jau buvo pensininkė. Nuo mažens svajojau būti medike, todėl baigiau Kauno Pr. Mažylio medicinos mokyklą, medicinos felčerės specialybę. Taip ir išdirbau pagal specialybę 40m. Polinkį rašyti paveldėjau iš savo tėvelio, kuris dažnai rašydavo straipsnius į laikraščius. Kai penktoje klasėje lietuvių kalbos mokyt. pasiūlė parašyti eilėraštį, man buvo nesunku tai padaryti. Vėliau aš rašydavau eilėraščius tik sau, kuriuos nesaugojau. Kartais proginius eilėraščius įkeldavau į rajoninį laikraštį, juos visada išspausdindavo. Dažniau rašiau straipsnius į rajoninį laikraštį, laikraštį ,,Šeimininkė“. Mane ragindavo mano mokytojos“.

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190