Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Liepos dvidešimt pirmoji buvo šilta ir saulėta. Visur žydėjo ir kvepėjo margaspalvės gėlės, - puikus laikas poetų susitikimams. Su pakilia nuotaika poetai ir žiūrovai rinkosi į Butkiškės bendruomenės namus.

Šį puikų šventinį renginį organizavo ir vedė RMMVB Butkiškės filialo bibliotekininkė Vilma Augustinavičienė. Jame dalyvavo ne tik kraštiečiai poetai: Zenė Sadauskaitė, Aleksandras Puidokas, Juozapas Mickevičius, Irena Jokubauskienė , Leonora Veličkienė, bet ir svečiai iš Raseinių, bei Ariogalos. Tai literatų klubo ,,Dubysa'' pirmininkė Danguolė - Marija Peckuvienė, Ksavera Milinienė, Teresė Stankevičienė ir Alfonsas Vaičiulis. Iš Ariogalos - Teresė Plisienė, Vytautas Šulskis ir Elvyra Vaštakienė, kuri, pritariant gitarai, padainavo savo kūrybos dainas. Į poezijos šventę taip pat atvyko viešnia iš Kauno, garsi poetė Zita Gaižauskaitė, o iš Veliuonos atvyko poetas, dainininkas, muzikantas, veterinarijos gydytojas, projekto ,,Lietuvos talentai'' dalyvis Naglis Mačėnas.

 

Pradžioje renginio prisiminėme ir tylos minute pagerbėme prieš metus mirusį Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos valdybos pirmininką, laikraščio ,,Gintaro gimtinė'' redaktorių Vladą Buragą.

Poetai raiškiai skaitė arba deklamavo savo eiles, o intarpuose Elvyra su Nagliu mus stebino savo nuostabiais balsais, pritariant gitarai. Ypatingai mane nustebino poetė Z. Gaižauskaitė, kuri , kaip tikra aktorė, mintinai, labai išraiškingai padeklamavo savo eiliuotą pasakaitę vaikučiams ,,Varliuko Kvaksiuko kelionė''. Pilnoje salėje netrūko šypsenų, juoko ir aplodismentų. Keletas poetų padovanojo Butkiškės bibliotekai savo naujai išleistas poezijos knygas.

Po to vyko sveikinimai ir apdovanojimai. Ne tik poetai, bet ir žiūrovai pirmiausiai pasveikino savo mylimą renginio vedėją ir bibliotekininkę Vilmutę Augustinavičienę, ką tik baigusią Šiaulių valstybinę kolegiją - informacijos valdymo specialybę.

Garsią poetę, kraštietę Zenę Sadauskaitę sveikinome su artėjančiu garbingu jubiliejumi. Kartu pasidžiaugėme, kad jos, kaip ir poetės Zitos Gaižauskaitės eilėraščiai, pateko į mokiniams privalomų perskaityti knygų sąrašą. V.Šulskį ir A. Puidoką pasveikinome su neseniai praėjusiais garbingais jubiliejais. Butkiškės kaimo kapelos kompozitorių Česlovą Radvilavičių - su vardo diena.

Renginio vedėjos, bibliotekininkės V. Augustinavičienės ir visų dalyvių vardu už finansinę paramą nuoširdžiai dėkojame UAB ,,Rimdalė'' vadovui Rimantui Čeičiui , ūkininkei, ir poetei Irenai Jokubauskienei.

Toliau linksmybės tęsėsi prie gausaus vaišių stalo. Buvo labai malonu pabendrauti su plunksnos sesėmis ir broliais. Pasikalbėti ir pajuokauti su vietos gyventojais.

Už labai įdomiai pravestą įspūdingą ir nepamirštamą šventę nuoširdžiai dėkojame bibliotekininkei Vilmutei. Laimingi vykome į namus, tikėdami ateityje vėl susitikti.

Straipsnio autorė poetė Teresė Plisienė

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190