Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

 Mūsų bendruomenės garbės pilietis, poetas kraštietis gerbiamas Juozas Mickevičius išleido jau šeštą savo poezijos knygutę. Ją pavadino ,,Širdies gėlė“. Čia randame eilėraščių, skirtų jaunystės prisiminimams, gimtajam Butkiškės kaimui, mielai Dubysai, pirmajai meilei. Kaune, švietimo namuose vyko šios knygelės pristatymas visuomenei. Susirinko daug Nepriklausomų rašytojų sąjungos narių, poeto draugų, buvusių bendramokslių. Knygutė buvo labai šiltai sutikta ir labai gerai įvertinta. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę padėkoti poetui už didžiavimąsi savo gimtine, už mūsų Butkiškės kaimo vardo garsinimą. Pristatyme dalyvavo butkiškiečiai Bronė ir Česlovas Radvilavičiai. Česlovo muzikiniai intarpai tarp skaitomų eilėraščių ir sveikinimo kalbų suteikė renginiui papildomo gyvybingumo. Kaip gerai, kad Butkiškėje išaugo tokie šaunūs vyrai, kurių dėka mūsų kaimo vardas minimas ir Kauno šviesuolių susiėjimuose. Ačiū Juozui ir Česlovui. Ir toliau išlikit tokie energingi, kūrybingi ir sveiki.

 Mūsų bendruomenės garbės pilietis, poetas kraštietis gerbiamas Juozas Mickevičius išleido jau šeštą savo poezijos knygutę. Ją pavadino ,,Širdies gėlė“. Čia randame eilėraščių, skirtų jaunystės prisiminimams, gimtajam Butkiškės kaimui, mielai Dubysai, pirmajai meilei. Kaune, švietimo namuose vyko šios knygelės pristatymas visuomenei. Susirinko daug Nepriklausomų rašytojų sąjungos narių, poeto draugų, buvusių bendramokslių. Knygutė buvo labai šiltai sutikta ir labai gerai įvertinta. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę padėkoti poetui už didžiavimąsi savo gimtine, už mūsų Butkiškės kaimo vardo garsinimą. Pristatyme dalyvavo butkiškiečiai Bronė ir Česlovas Radvilavičiai. Česlovo muzikiniai intarpai tarp skaitomų eilėraščių ir sveikinimo kalbų suteikė renginiui papildomo gyvybingumo. Kaip gerai, kad Butkiškėje išaugo tokie šaunūs vyrai, kurių dėka mūsų kaimo vardas minimas ir Kauno šviesuolių susiėjimuose. Ačiū Juozui ir Česlovui. Ir toliau išlikit tokie energingi, kūrybingi ir sveiki.

Knygutės pristatyme daug gražių žodžių pasakė Juozo Mickevičiaus mokslo draugai, kolegos poetai. Labai teisingi poetės Valerijos Vilčinskienės žodžiai: ,,Tikime, jog ši dosni, žemaitiškos ramybės ir gerumo kupina poeto širdis, daugiau kaip keturiasdešimt metų praleidusi prie operacinio stalo, gražiausius savo žiedus jau sudėjusi į šeštą poezijos knygelę, ne vieną jų dar padovanos mums, to nuoširdžiai linkintiems“.

Jūsų skaitymui pateikiame Juozo Mickevičiaus eilėraštį iš naujosios jo knygutės ,,Širdies gėlė“. O jei norite perskaityti visą knygutę, tai ją rasite Butkiškės kaimo bibliotekoje.

Čia vaikystė prabėgo anksti

Nepamirštamos Tėviškės vietos-
Pievos, upės, krantai jų aukšti.
Čia gyventa, svajota, mylėta,
Čia vaikystė, prabėgus anksti.

O jaunystė ir šiandien ten vaikšto,
Pasipuošus alyvų žiedais.
Mėlynakė lietuvė mergaitė
Meilės bučinio gerti ateis.

Kai užgęsta žara vakarinė,
Atsiranda dangui daug žvaigždžių,
O, Gimtine, Tu mano Gimtine,
Širdyje aš lopšinę girdžiu.

Danguje mūsų meilės žvaigždelės
Per nežinomus tolius skraidys.
Išsives iš gimtinės mus kelias,
Kuriuo teks tiktai kartą sugrįžt.

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190