Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Tėvas Stanislovas (kun. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 1962 – 1966 metais buvo Raseinių rajono Butkiškės parapijos klebonas. Per Krasauskų giminės susitikimą kilo mintis Butkiškėje pasatyti Tėvui Stanislovui koplytstulpį ir tuo įamžinti jo atminimą. Arūnas Krasauskas ir Antanas Vaičius kreipėsi į Butkiškės kaimo bendruomenę ir sulaukė pritarimo bei palaikymo. Ąžuolą koplytstulpiui padovanojo LR seimo narys, Butkiškės bendruomenės garbės pilietis Gintautas Mikolaitis. Rūpintojėlį išdrožė vidukliškis meistras Darius Janušauskis. Saulutę, labai panašią į tokią, kokias gamindavo Tėvas Stanislovas, nukaldino vietinis kalvis Česlovas Baltrušaitis.  Pastatyti koplytstulpį labai padėjo Ariogalos seniūnija.

 

Tėvas Stanislovas (kun. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 1962 – 1966 metais buvo Raseinių rajono Butkiškės parapijos klebonas. Per Krasauskų giminės susitikimą kilo mintis Butkiškėje pasatyti Tėvui Stanislovui koplytstulpį ir tuo įamžinti jo atminimą. Arūnas Krasauskas ir Antanas Vaičius kreipėsi į Butkiškės kaimo bendruomenę ir sulaukė pritarimo bei palaikymo. Ąžuolą koplytstulpiui padovanojo LR seimo narys, Butkiškės bendruomenės garbės pilietis Gintautas Mikolaitis. Rūpintojėlį išdrožė vidukliškis meistras Darius Janušauskis. Saulutę, labai panašią į tokią, kokias gamindavo Tėvas Stanislovas, nukaldino vietinis kalvis Česlovas Baltrušaitis.  Pastatyti koplytstulpį labai padėjo Ariogalos seniūnija.

Birželio 28 dieną koplytstulpį pašventino Butkiškės parapijos klebonas Žygintas Veselka. Ceremonijoje dalyvavo Tėvo Stanislovo dukterėčia Birutė Tiknevičiūtė (ji atsivežė ir išdalino virš šimto savo knygų), sūnėnas Kęstas Tiknevičius, istorikė Anelė Butkuvienė, LR seimo narys Gintautas Mikolaitis su žmona Angele, kraštiečiai poetai Juozas Mickevičius, Antanas Kišonas, Aleksandras Puidokas, kraštotyrininkas Antanas Vaičius, daug parapijiečių. Bažnyčios choristai pagiedojo giesmių, Tėvo Stanislovo sūnėnas Kęstas Tiknevičius su draugu grojo smuikais, kiti pasidalino prisiminimais apie šį nepaprastą žmogų. Net po 50 metų (iš Butkiškės iškeltas 1966 m.) Tėvas Stanislovas čia labai gerai prisimenamas, o dabar pastatytas koplytstulpis neleis šio žmogaus užmiršti dar daug metų.

Koplytstulpio pastatymą finansavo Ariogalos seniūnija, Butkiškės kaimo bendruomenė, Irena Jokubauskienė, Birutė Tiknevičienė, Arūnas Krasauskas, Genovaitė Krasauskienė, Antanas Vaičius, Janina Vaivadienė, Anelė Butkuvienė. Didelis ačiū LR seimo nariui Gintautui Mikolaičiui už padovanotą ąžuolą, Česlovui Baltrušaičiui už nukaldintą saulutę.

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190