Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Birželio 28 dieną į Butkiškės kultūros namus rinkosi kaimo bendruomenės nariai į visuotinį susirinkimą. Bendruomenėje yra 141 narys, susirinkime dalyvavo 74. Susirinkimo pirmininku buvo išrinktas Linas Bielskis, sekretore Lina Šalvaitienė. Butkiškės kaimo bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis pristatė darbotvarkę. Tai naujų narių priėmimas, bendruomenės veiklos ir finansinė ataskaitos, bendruomenės narių pasisakymai, bendruomenės garbės piliečio, kaimo šviesuolio ir bendruomenės,,Metų rėmėjo“ rinkimai, bendruomenės veikos gairės ir perspektyvos, saugaus eismo projekto pristatymas, jubiliatų sveikinimas, einamieji ( kiti) klausimai.

Birželio 28 dieną į Butkiškės kultūros namus rinkosi kaimo bendruomenės nariai į visuotinį susirinkimą. Bendruomenėje yra 141 narys, susirinkime dalyvavo 74. Susirinkimo pirmininku buvo išrinktas Linas Bielskis, sekretore Lina Šalvaitienė. Butkiškės kaimo bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis pristatė darbotvarkę. Tai naujų narių priėmimas, bendruomenės veiklos ir finansinė ataskaitos, bendruomenės narių pasisakymai, bendruomenės garbės piliečio, kaimo šviesuolio ir bendruomenės,,Metų rėmėjo“ rinkimai, bendruomenės veikos gairės ir perspektyvos, saugaus eismo projekto pristatymas, jubiliatų sveikinimas, einamieji ( kiti) klausimai.

Darbotvarkei pritarė visi susirinkę bendruomenės nariai vienbalsiai.

Į bendruomenę priimtas naujas narys – Vaiva Svirnelienė.

Bendruomenės pirmininkas pateikė veiklos ir finansinę ataskaitas. Buvo apžvelgti bendruomenės pasiekimai laikotarpyje nuo 2013-07-01 iki 2014- 06-29 – įgyvendinti projektai, surengtos šventės, kelionės ir kitos veiklos. Kadangi mūsų bendruomenė įkurta liepos 1 dieną tai ir susirinkimai, ir nario mokestis renkamas apie liepos 1 dieną. Mūsų veikla nuo 2013 m. liepos 1dienos:

Rinkiminis susirinkimas vyko 2013 m. birželio 29 d., dalyvavo 83 nariai. Per ataskaitinį laikotarpį mes tvarkėme aplinką prie sandėlio ir Padubysyje, rugpjūčio 17 d surengėme gražią kaimo šventę, rugsėjo 14d keliavome į Molėtus, lapkričio 2 d vykdėme mirusiųjų pagerbimo akciją kapinėse, lapkričio pabaigoje buvo surengta rudens vakaronė, gruodžio 21 d Kalėdinė šventė vaikučiams, Vasario 16-osios minėjimas, Valentino dienos šventė, organizuotas duonos kepimo seminaras, vyko dekupažo užsiėmimai, Motinos dienos minėjimas, pastatytas ir pašventintas koplytstulpis naujosiose kapinėse.

Pravesta 14 tarybos posėdžių, įgyvendintas socmino projektas, parašytas valstybės paramos projektas, gatvių apšvietimas beveik baigtas, tvarkoma aplinka, dalyvaujam rajono bendruomenių veikloje, bus pjaunami medžiai ir t.t

Kalbėta apie pinigines bendruomenės lėšas – kiek per metus gauta pajamų, kur kiekvienas litas išleistas, kiek dar turim lėšų ir kur žadam juos naudoti.

Visos lėšos leidžiamos derinant su bendruomenės tarybos nariais, taupoma ir be reikalo pinigų neleidžiama. Visi darbai nudirbti darbai yra bendrų pastangų vaisius. „Labai gerai bendruomenės namų aplinką tvarko Danguolė Gecevičienė. Be jokio užmokesčio buhalterinę apskaitą tvarko Zita Pakarklienė, bendruomenės namus prižiūri Lina Reifonienė, internetinę svetainę tvarko ir palaiko Marius Pakarklis, laikraštį,,Butkiškės balsas” daugina Ramunė ir Stasys Pakarkliai. Labai ačiū jums. Ačiū bendruomenės rėmėjams, tarybos nariams, seniūnaičiui, ačiū visiems, kurie prisidedate prie bendruomenės veiklos plėtojimo. Tuo pačiu jūs remiate ir visą savo kaimą. Padarykime kiekvienas nors po mažą darbelį bendruomenės labui – kalbėjo bendruomenės pirmininkas.

Po to buvo pasiūlyta pasisakyti bendruomenės nariams. Jonas Kaupas kalbėjo apie prastą kelią ties jo ir R. Reifono namais. Tai žvyrkelis, eismas intensyvus, kyla didelės dulkės. Zofija Jakštienė kalbėjo apie netvarkomas sodybas ir visuomeninius plotus, ypač Miško gatvėje. Buvo kalbėta ir apie buvusių šiltnamių ir karvių komplekso griuvėsius.

Nutarta kreiptis į savivaldybę dėl apleistų sodybų, kad jiems būtų skiriamos baudos už aplinkos teršimą. Visuomeninius netvarkomus plotus siūlysime atiduoti privatizacijai. Sieksime, kad būtų išasfaltuoti daugiausiai dulkių keliami keliai gyvenvietėje.

Toliau vyko garbės piliečio rinkimai.

Kandidatai: Gintautas Mikolaitis – 69 balsai; Vilma Klangauskienė– 2 balsai; Ramunė Stoškuvienė – 3 balsai.

Garbės piliečiu išrinktas Gintautas Mikolaitis. Tai ne tik kaimo atsidėkojimas už išasfaltuotus kelius prie daugiabučių, bažnyčios, į Padubysį, Lakštingalų ir Kranto gatves, bet manome, kad tai bus ir įpareigojimas padėti mūsų kaimui, jo gyventojams.

Kaimo šviesuoliu vienbalsiai išrinktas poetas kraštietis Juozas Mickevičius. Nauja,,Metų rėmėjas“ nominacija vienbalsiai šiais metais skirta Irenai Jokubauskienei.

Buvo nubrėžtos ir bendruomenės veiklos gairės. Reikia surengti kaimo šventę rugpjūčio 23 d, tvarkyti aplinką (pjauti žolę, baigti tvarkyti buvusio sandėlio griuvėsius, svarstykles), nepamiršti tvenkinio valymo, parašyti socmino projektą, vykti į respublikinį bendruomenių sąskrydį liepos 12d Ariogaloje. Aktyviai dalyvauti, dalyvauti kitų bendruomenių ir VVG renginiuose. Tarybos nariai įpareigoti per liepos mėnesį surinkti nario mokestį.

Susirinkimo pabaigoje buvo pasveikintas bendruomenės narys Bronius Gricius, artimiausiu metu švęsias jubiliejinį gimtadienį.

Po susirinkimo Jurbarko rajono Klausučių kultūros centro Juodaičių filialo aktoriai parodė spektaklį "Mano juodas, baltas Angelas". Autorė Albina Banytė-Oržekauskienė. Spektaklis visiems žiūrovams labai patiko.

Bendruomenės pirmininkas Linas Bielskis

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190