Visos teisės saugomos © 2022 - Butkiškės kaimo bendruomenė
Get started with blogging on howtostartblogging.com

Gražų gegužės 27-osios dienos vidurdienį ant Dubysos kranto Klumpės malūne nebuvo tuščia ir ramu (Jurbarko raj. Vosbutų km. ūkininkės Aistės Genienės kaimo turizmo sodyboje). Čia Butkiškės filialo bibliotekininkės Vilmos Augustinavičienės pakviesti rinkosi šio krašto literatai- poetai į literatūrinę popietę paskaityti savo kūrybos. 2011m. gegužę tokį pirmąjį renginį čia suorganizavo tada dirbusi bibliotekoje Virginija Pakarklienė.

Gražų gegužės 27-osios dienos vidurdienį ant Dubysos kranto Klumpės malūne nebuvo tuščia ir ramu (Jurbarko raj. Vosbutų km. ūkininkės Aistės Genienės kaimo turizmo sodyboje). Čia Butkiškės filialo bibliotekininkės Vilmos Augustinavičienės pakviesti rinkosi šio krašto literatai- poetai į literatūrinę popietę paskaityti savo kūrybos. 2011m. gegužę tokį pirmąjį renginį čia suorganizavo tada dirbusi bibliotekoje Virginija Pakarklienė.

Visus pasitiko geras oras, nuostabi šios vietos aplinka, per malūno užtvanką šniokščiantis Dubysos vanduo...

Visi susėdome pirmo aukšto salėje. Jautriais kanklių sąskambiais visų dėmesį prikaustė mažoji kanklininkė Austėja Milčiutė.

Ariogalos literatų klubo „Atgaiva“ narės V. Paulauskienės posmuose nuskambėjo gyvenimiškas realizmas, kvietimas drąsiems žingsniams, klausimai- kas, kodėl. Salėje nei vienas žiūrovas neliko abejingas. Savo eiles skaitė šio klubo literatai: D.Šukauskienė, R.Čelkienė, A.Kišonas, be jokio rašto savo jausmingas eiles apie meilę deklamavo butkiškietė ūkininkė I.Jokubauskienė. Tarp šių skaitovų įsiterpdavo Raseinių „Sodžiaus“ bendrijos tautodailininkė gitaristė E.Vaštakienė. Viena daina nuskambėjo A.Kišono eilėraščio žodžiais.

Paliepiškis poetas A.Vaičiulis savo eiles apie Maironio tėviškę, apie Sandravos upelį „skaitė“ dainuodamas. Tai visiems buvo jautrus netikėtumas.

Poetė Z. Sadauskaitė vieną iš savo eilėraščių dailiu raštu užrašytu ant didelio popieriaus lapo padovanojo Butkiškės bibliotekai.

Į svečių poetų skaitymus melodingai įsiliejo R.Bubliauskaitės ir I.Balčiutės kanklių skambios interpretacijos, įnešusios lietuvišką nusiteikimą.

Savo posmus skirtus mažiesiems žiūrovams, padovanojo poetė Z.Gaižauskaitė, improvizuodama ir teatrališkai juos pavaizduodama. Knygelių padovanojo mažiesiems žiūrovams. I. Žukauskaitė- Jacevičienė skaitė eiles apie aviaciją, tarmiškai (žemaitiškai) paskaitė posmų. Savo posmais žavėjo poetė

J.Augustauskienė- Rudenė.

Literatūrinius skaitymus užbaigė arčiausiai prie Klumpės malūno gyvenęs vosbutiškis A.Puidokas.

Z.Sadauskaitė perdavė J.Mickevičiaus sveikinimus ir palinkėjimus, kuris gydėsi reabilitacijoje.

Visi skaitovai buvo apdovanoti suvenyrais- bibliotekininkės Vilmos A.sūnaus ant beržo šakos ritinėlio Dubysos peizažo fotomontažas ir gėlių puokštelėmis.

Prie arbatos stalo netilo muzika, kurią dovanojo Butkiškės kaimo muzikantai, niekam neteko liūdėti.

O dabar prisipažinsiu: būdamas malūno terasoje pažiūrėjau į Dubysos vingį, ir rodos mačiau, kaip poezijos posmai ir muzikos akordai nuplaukia su Dubysos srove į Nemuno gelmes, o gal- net į marias...

Belieka visų vardu nuoširdžiai padėkoti Butkiškės filialo bibliot. Vilmai Augustinavičienei už taurią dvasinę dovaną- poezijos ir muzikos popietę. Paaiškėjus, kad Vilma A. pripažinta 2013 m. geriausia rajono bibliotekininke, nuoširdžiai ją pasveikinome, sukūrėme po ketureilį ir įteikėme jai.

Ariogalos literatų klubo „Atgaiva“ vadovas poetas A. Kišonas

Kontaktai

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190

Kontaktai mobile

Butkiškės kaimas,
Ariogalos sen.,
LT-600271 Raseinių r.

El. paštas: lbielskis@gmail.com

Mob. tel. 8 600 21190